MOJE SLUŽBY 

V ČOM SPOČÍVA MOJA PRÁCA?

Celý život sme zaplavovaní negatívnymi správami o jedle, hmotnosti a strave. Tvrdia nám, že sme slabí, leniví, neschopní, a že potrebujeme väčšiu sebakontrolu. Väčšina odborníkov na výživu propaguje protichodné rady. Výsledkom je, že my ľudia sme zmätení, nevieme, čo máme robiť,
jesť a nedarí sa nám vybudovať si zdravý vzťahk k jedlu, podporujúci metabolizmus.

V mojej odbornej praxi kombinujem najlepšie stratégie z oblasti výživy a psychológie stravovania. Žiadne „mali by ste, nemali by ste“, ale zameriavam sa na to, čo je správne pre vaše telo a váš osobný štýl. Takýmto spôsobom sa zo stravovania a zdravotných problémov stáva miesto príležitostí. Namiesto toho, aby sme vnímali stravovacie "výzvy" ako niečo, proti čomu musíme bojovať, vytvoríme z nich príležitosti pre rast a sebazdokonaľovanie.

Počas môjho štúdia na Inštitúte stravovania som sa naučila pomáhať klientom dosiahnuť ich najvyššie ciele, nie pomocou stratégií, ktoré majú za cieľ trestať, ale prostredníctvom stratégií, ktoré vás vyživia, dodajú vám energiu a urobia vám dobre.

Budete mať zo seba dobrý pocit, vaše sabevedomie a sebadôvera vám budú narastať. Spolupráca so mnou je postavená tak, aby ste sa naučili, čo vaše telo potrebuje, aby ste boli schopní vnímať ako vaše telo s vami komunikuje pomocou signálov a už nikdy nepotrebovali rady z okolia. Jednoducho - aby ste boli pre seba tou najlepšou výživovou poradkyňou : ) 

Inštitút psychológie stravovania je svetový líder v oblasti psychológie výživy.

Počas štúdia som sa nazbierala množstvo nástrojov a stratégií ako pracovať s oblasťami ako je body image, prejedanie, nárazové prejedanie, nadváha, chudnutie, trávenie, málo energie, náladovosť, imunita a pod.

Vedomosti, ktoré využívam sú kombináciou praktických koučingových techník, psychológie orientovanej na výsledok, klinickej výživy, somatické cvičenia, pozitívny a podporujúci prístup k akýmkoľvek výzvam, ktoré jedlo, zdravie a život prinášajú.

Okrem psychológie stravovania som absolvovala aj ročný výcvik v somatickom koučovaní a Energetic Breakthrough Method - máte sa na čo tešiť!

Bude mi cťou vás na tejto úžasnej sebapoznávacej ceste sprevádzať ✨

V ČOM SA LÍŠI MOJA PRÁCA OD INÝCH VÝŽIVOVÝCH PORADKÝŇ?

Absolvovala som štúdium na Inštitúte pre psychológiu stravovania v Amerike zameraný na Mind Body Eating Coaching.

Zameriavam sa na prácu s ľuďmi, ktorých trápi postava, nadváha, nárazové jedenie, prejedanie, nespokojnosť s vlastným telom a rôzne zdravotné problémy spojené s výživou.

Môj prístup je pozitívny a veľmi efektívny.

Nevidím stravovacie výzvy ako známku toho, že „niečo s vami nie je v poriadku“, ale ako jedinečnú príležitosť na to, aby sme spoločne preskúmali iné oblasti vášho života, ktoré ovplyvňujú stravovanie, váhu a zdravie.

Stravovanie, postava a vzťah k jedlu úzko súvisia s prácou, vzťahmi, rodinou, životným stresom... Tým, že budeme venovať pozornosť oblastiam, ktoré sú pre vás dôležité sa účinnejšie dopracujeme k riešeniu situácie, ktorá vám nevyhovuje a výsledky búdu pre vás dlhodobo udržateľné.

TELO

Ak nežijete život v láske, pohode a radosti, ale v strachu, pretože neviete prijať svoje telo, kritizujete sa a odmietate, vystavujete sa obrovskému stresu.

Nadváha je spôsob, akým s vami vaše telo komunikuje. Možno sa vám snaží naznačiť, že mu niečo chýba, že niečo nie je v poriadku, že niečo dôležité ignorujete.

 

Aby ste mali telo, ktoré budete milovať, nepotrebujete jesť jogurt, ktorý má najmenej kalórií. Prestaňte obviňovať nevinné jedlo a začnite riešiť skutočný dôvod toho, prečo nemáte rada svoje telo.

Do tela, ktoré budete milovať, sa nedostanete hladovaním, nenávidením ho, odopieraním mu potešenia, kritikou, obmedzovaním, príkazmi, diétami… Telo netreba vychovávať, kontrolovať a šikanovať.

Stačí žiť pekne a v úcte so sebou. Telo sa novým podmienkam rado prispôsobí.

 

DUŠA

V tele je ukrytá tá najväčšia, mnohými nikdy neobjavená múdrosť. V našom tele žije naša duša a má s nami veľké plány. Má pre nás pripravený život, o ktorom sa často ani netrúfame snívať.

Na to, aby sme sa s ňou prepojili nepotrebujeme žiadne nadprirodzené schopnosti ani extrémne situácie. To, čo v skutočnosti potrebujeme, je začať si viac načúvať. Dovoliť intuícii, aby riadila náš život.

Možno ste v detstve žili v podmienkach, v ktorých pre vás nebolo žiadúce byť sama sebou. Možno ste dospeli k záveru, že ak budete autentická, nebudete v bezpečí, ľudia vás nebudú prijímať takú aká ste, budú na vás zlí, opustia vás, uverili ste tomu, že sa musíte meniť, upravovať a neustále zdokonaľovať, aby ste si zaslúžila lásku.

Ale vy ste dosť dobrá už teraz. Ste hodná lásky a pozornosti. Nepracujte na sebe preto, že teraz nie ste v poriadku, ale preto, že chcete byť v živote šťastnejšia a SLOBODNEJŠIA.

Ak nežijete v pravde, nie ste schopná si život naplno užívať.

A život potrebujete žiť, nie ho prežívať.

Ako spolupráca so mnou prebieha?

Konzultácie prebiehajú online vždy v príjemnej atmosfére.

Poradenstvo trvá štandartne 50 - 60 minút.

Pri konzultáciách využívam vedomosti z výživového poradenstva, psychológie stravovania, somatického koučingu a embodimentu.

Kto som ja?

SIMONA HARVIŠOVÁ

K práci celostnej výživovej poradkyne som sa, ako inak, dostala skrz svoj osobný príbeh.

Nespokojnosť s mojou postavou sa naplno prejavila na študijnom pobyte v USA, kde som pribrala 20 kg, nazbierala strie a celulitídu a začala neznášať vlastné telo. Vyriešila som to obmedzovaním sa v jedle a občasným hladovaním. Prebrala som presvedčenie, že keď chcem mať dobrú postavu, musím dostatočne trpieť, trénovať pevnú vôľu a sebadisciplínu a akékoľvek prejavy hladu ignorovať.

Na vysokej škole som pocítila prvé zdravotné problémy. Behom jedného roka mi diagnostikovali celiakiu, intolerancou laktózy a zníženú činnosť štítnej žľazy.

Začala som výživu študovať a skutočne som si jedlom "zachránila" zdravie. Fyzicky som sa cítila výborne, ale neuvedomovala som si, ako veľmi na mňa vplývajú protichodné informácie o všade prítomných jedoch a toxických potravinách, o tom, ako by som sa mala stravovať, a čo by som mala a nemala robiť...

Bola som na seba extrémne kritická, vyčítala som si všetky zlyhania, ktoré som si vysvetľovala mojou neschopnosťou. Žila som vo veľkom strese a vnútornej nepohode.

Až som sa ocitla v druhom extréme - prepadla som ortorexii, ktorú pravidelne striedala fáza nárazového prejedania.

Po nekonečne dlhom období trápenia, som si jedného dňa uvedomila, že to sama nezvládnem a našla si skvelú koučku a začala na sebe pracovať. Prestala som sa upínať len na telo, začala krotiť myseľ a venovať sa mojej duši...

Rozhodla som sa pomáhať ženám, ktoré zažívajú podobné trápenie, nie sú spokojné so svojou postavou a zároveň chcú od života VIAC 🕊