Je váš problém nedostatok peňazí alebo to, ako o peniazoch uvažujete?

Buďme k sebe úprimní: Len zriedkavo je dôvod, prečo si nejakú službu alebo produkt nekúpime, nedostatok peňazí.

V 9/10 prípadoch ide o…

👉🏼strach z neúspechu / z úspechu a vyriešenia situácie

👉🏼strach vykročiť do niečoho nového, nepoznaného, nekomfortu

👉🏼nízka sebaedôvera

Namiesto toho, aby sme si priznali pravdu, sami seba presvedčíme, že danú vec nepotrebujetme či nechceme.

Platba nie je len transakcia. Je to vyjadrenie záväzku a prebranie zodpovednosti za svoje rozhodnutie / svoj život.

Je ľahšie povedať „teraz nemám peniaze“, ako si priznať „nemôžem, pretože sa bojím“. 

Byť k sebe úprimný a priznať si pravdu (mám strach / neverím si…), to chce odvahu. 

Keď naberiete odvahu byť úprimný, možno si uvedomíte:

👉🏼že pre vás ponuka nie je zajímavá 

👉🏼že pre vás nemá takú hodnotu akú má cenu

👉🏼po výsledku až tak veľmi netúžite a svoju energiu môžete venovať iným veciam

Keď počujem vetu “nemám peniaze” zvyčajne sa ľudí spýtam, čo to znamená. Musím priznať, že od nich dostávam veľmi zaujímavé odpovede. Niekedy sú samé klientky prekvapené, aké myšlienky sa v ich hlave vyroja, keď si dovolia byť k sebe úprimné. Nedostatok peňazí je len málokedy skutočný dôvod, prečo sa pre nejakú službu alebo produkt nerozhodneme. Len málokedy to znamená „skutočne nemám peniaze“. Keď sa rozhodujete investovať do niečoho, využite túto príležitosť, aby ste odhalili svoj spôsob uvažovania o peniazoch. Prídete na to, koľko neužitočných myšlienok s investovaním do seba a peniazmi máte – len takto sa ich budete môcť zbaviť / nahradiť ich inými, pre vás viac užitočnými. 

Z nedostatku “nemám peniaze” sa do dostatku či k hojnosti šetrením nedostanete. Dostanete sa tam tak, že budete ochotní investovať a zároveň prijímať viac peňazí, takto svoj finančný level posuniete vyššie.

Ak po niečom skutočne túžite, vždy nájdete spôsob, ako na to získať peniaze. Opakovaním si „nemám peniaze“ sa udržiavate v chudinkovskej energii. Začnite namiesto toho hovoriť: „nechcem ich investovať“. Takto preberáte zodpovednosť za svoje rozhodnutia a nebude sa vo svojom živote viac cítiť ako obeť.

Chcete žiť slobodný život? Pomôžem vám!

Simona Harvišová
Žite v tele, ktoré budete milovať! Viac informácii o mne nájdete tu>>